Disclaimer

Privacy

U-Tube Systems behandelt alle gegevens met de uiterste zorg. We verstrekken nooit gegevens aan derden, tenzij dat voor het nakomen van de overeenkomst noodzakelijk is.

Onze interne privacyrichtlijnen zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe beschermt U-Tube Systems mijn gegevens?

Verwerking van uw gegevens vindt plaats via een zogenaamde SSL-overdracht. SSL staat voor ‘Secure Socket Layer’.  Op deze manier kunnen uw gegevens bij overdracht via het internet niet worden gelezen door onbevoegden. De meeste gangbare browsers – waaronder de laatste versies van Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari en Opera – ondersteunen de techniek voor deze beveiligde overdracht.

Belanden mijn gegevens niet in cookies? En wat zijn dat eigenlijk?

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die U-Tube Systems benut om u tijdens uw bezoek aan onze site te kunnen herkennen als terugkerende bezoeker. Met cookies kunnen wij het gebruik van onze website voor u prettiger laten verlopen. Deze cookies worden alleen tijdens het bezoek aan onze site bewaard op uw hardeschijf. Ze nemen een minimale hoeveelheid schijfruimte in. Bovendien bevatten cookies geen persoonsgegevens.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar info@u-tubesystems.nl of bel ons op 0166-712020.